Arjessa
29.5.2013 9.00

Freelancer-työllä on monta muotoa

Tiina Häkkinen perusti noin neljä vuotta sitten muutaman kääntäjän ja teknisen dokumentoinnin asiantuntijan kanssa osuuskunnan. Osuuskunnan jäsenet olivat työskennelleet toistensa kanssa vuosia kansainvälisissä yrityksissä ja päättivät perustaa oman yrityksen. Häkkinen on tyytyväinen osuuskuntamuotoiseen freelancer-työhön.


Freelancer Tiina Hakkinen
Tiina Häkkinen on huolestunut freelancerina toimivien televisio- ja elokuvakääntäjien tilanteesta.
Kuva: Kalle Parkkinen

 

– Minua ei mikään vedä työskentelemään verokortilla tai omalla toiminimellä. Meillä on osuuskunnassa todella hyvä yhteishenki. Aikoinaan jäimme työttömäksi samasta yrityksestä, emmekä halunneet hukata hyvää tiimiämme, Häkkinen kertoo.

 

– Osuuskuntamaksu tuntuu suhteellisen pieneltä kululta, ja kaikki mahdollinen voittohan palautuu osuuskunnan jäsenille.

 

Häkkisen työnantaja on hänen osuuskuntansa. Osuuskunnassa olevat henkilöt katsotaan työntekijöiksi, jos heitä on vähintään seitsemän. Häkkinen pitää sitä yhtenä osuuskunnan etuna.

 

– Mahdollista työttömyysturvaa ajatellen on parempi olla työntekijä kuin yrittäjä. Lisäksi osuuskunnan jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisella omaisuudellaan osuuskunnan veloista kuten yrittäjä vastaa usein yrityksensä veloista.

 

– Osuuskunta tuntuu riskittömämmältä vaihtoehdolta kuin yrittäjyys tai verokortilla työskentely.

Itsensä tuotteistaminen on tärkeää

Eila Aallolla on viestinnän koulutukseen ja konsultointiin erikoistunut viestintätoimisto. Hän ei ole niin sanottu pakkoyrittäjä.

 

– Pidän yrittäjästatuksesta. Minusta yrityksen perustaminen antaa mahdollisuuden imagon rakentamiseen ja profiloitumiseen, mikä on eduksi. Olen miettinyt tarkkaan muun muassa visuaalisen ilmeen, jota noudatan sekä pukeutumisessa, käyntikorteissa että nettisivuilla, Aalto kertoo.

 

Myös Tiina Häkkisellä sekä hänen osuuskunnallaan on vakuuttavat kotisivut. Kotisivuillaan hän esittää selkeästi esimerkiksi noudattamansa hinnoittelun.

 

– Osuuskunnan jäsenet ovat tavallaan sekä työntekijöitä että yrittäjiä. Jokaisen on oltava sen verran yrittäjäpainotteinen, että markkinoi itseään. Osuuskunta on ikään kuin hermokeskus, mutta kaikki jäsenet ovat itsenäisiä toimijoita, Häkkinen sanoo.

Verokortilla työskentely vähentää byrokratiaa

Tulkkaukseen erikoistunut Maj Lönnroth työskentelee verokortilla, mutta hänellä on myös oma toiminimi.  Hän tekee töitä toiminimellä ulkomaalaisille, lähinnä pohjoismaisille, toimeksiantajille.

 

– Verokortti on tuntunut helpolta tavalta toimia freelancerina. Voin itse hoitaa kirjanpidon, ja toimeksiantajat vastaavat ennakonpidätyksistä. Käteen jäävät tuloni saattavat olla suuremmat kuin jos maksaisin toiminimeen tai osuuskuntaan liittyviä kuluja, Lönnroth aprikoi.

 

Lönnrothilla ei ole omia kotisivuja, mitä hän ei pidä ongelmana. Hän pitää osaamistaan selkeänä tuotteena.

 

– Tarjoamieni palveluiden sisällöstä ei ole epäselvyyttä: olen tulkki ja teen tulkkaustöitä. Minulla on aika vakiintunut asiakaskunta, pohjoismaisten kielten tulkkeja ei ole kovin monta. Suosittelemme toinen toisiamme, jos jotakin toimeksiantoa ei voi itse vastaanottaa.

 

Lönnroth muutti Suomeen takaisin vähän yli kymmenen vuotta sitten ja ryhtyi työskentelemään verokortilla. Ruotsissa hän työskenteli toiminimellä, sillä siellä ei hänen mukaansa ole freelancereille samanlaista verokorttikäytäntöä.

 

– Maksoin melkein aina jäännösveroa huolimatta kuukausittaisista ennakkoverotilityksistä ja kirjanpitäjän hoitamasta veroilmoituksesta. Kaiken kaikkiaan käytännön asiat vaikuttivat vaikeammilta työskennellessä toiminimellä kuin verokortilla. Enkä tuntenut Suomen markkinatilannetta, jolloin verokortti tuntui matalammalta kynnykseltä lähteä kokeilemaan työskentelyä Suomessa, Lönnroth muistelee.

Yrittäjän on pidettävä monia lankoja käsissään

Eila Aalto pohti noin kolme vuotta sitten freelance-uransa alussa, minkälaisissa puitteissa hän ryhtyisi toimimaan. Tuttava oli hyvä esimerkki toiminimellä yrittämisestä, ja osuuskuntaan Aalto tunsi itsensä liikaa oman tiensä kulkijaksi.

 

– Lisäksi minulla oli jo pari asiakasta valmiina, sillä määräaikaisessa työsuhteessa tein luvalla sivutöitä copywriterina ja toimittajana. Kaikki nuo seikat puolsivat toiminimen perustamista. Uusille yrittäjille tarkoitetun starttirahan ehtona oli yrittäjäkurssi, jonka suoritin luovien alojen yrittäjän ammattitutkinnon muodossa. Starttirahaa sain noin yhdeksän kuukautta, Aalto kertoo.

 

Aallolla on yhden hengen viestintätoimisto. Hän kuvailee työnsä olevan välillä yksinäistä ja kertoo kaipaavansa toisinaan työkavereita.

 

– Joskus yrittäjän eläkemaksut rasittavat, mikä näkyy ehkä vielä enemmän eläkkeellä – en ole raaskinut maksaa niitä tarpeeksi. Onhan kirjanpitokin kuluerä, mutta toisaalta saamani hyvät veronpalautukset ovat tilitoimiston ansiota. Lisäksi minun täytyy maksaa arvonlisäveroa tietyistä palveluista. Ne rahat täytyy muistaa pitää erillään muista rahoista.

 

Hyvin työllistettyinä freelancerit eivät vaihtaisi freelance-työtä mistään hinnasta palkkatyöhön. Aalto pitää freelance-työn monipuolisuudesta. Maj Lönnroth nauttii siitä, että voi valita työnsä. Tiina Häkkiselle sopii työskentely kotoa käsin.

 

– Arvostan freelance-työn vapautta. Neljät yt-neuvottelut läpikäyneenä olen nähnyt ihan tarpeeksi palkkatyön varjopuolia, Häkkinen sanoo.   

Jäsenjärjestöissä hoidetaan freelancereidenkin asioita

Akavan Erityisalojen lakimies Tuire Torvela neuvoo myös freelance-jäseniä. Erityisesti verokortilla ja toiminimellä työskentelevät freelancerit ovat olleet häneen yhteydessä. Freelance-verokortilla työskentelevä voi olla joko työsuhteessa tai niin sanotussa työkorvaussuhteessa toimeksiantajaan.

 

– Usein rajanveto sen suhteen, milloin on kysymys työsuhteesta ja milloin ei, on hankalaa. Tästä rajanvedosta tulee paljon kysymyksiä, Torvela sanoo.

 

Jos työtä tehdään työsuhteessa, työnantaja on velvollinen kustantamaan työntekijän eläketurvan. Jos kysymys ei ole työsuhteesta, eikä freelancer ole perustanut yritystä, toimeksiantaja voi maksaa työkorvauksen. Toimeksiantaja tekee työkorvauksesta ennakonpidätyksen, mutta sen osalta hänellä ei ole velvollisuutta maksaa sosiaaliturva- ja työeläkemaksua (TyEL). Työkorvauksia saava joutuu hankkimaan itselleen yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL), jos työkorvaukset ovat vähintään 7 303,99 euroa vuodessa.

 

– Lisäksi freelance-verokortilla työskentelevät ovat yhteydessä palkkion muodostumista koskevista seikoista: mitkä seikat tulee huomioida, kun määrittää palkkion suuruutta, Torvela kertoo.

 

Esimerkiksi jos laskuttaa kuussa 3000 euroa, bruttotulot saattavat olla 1500 euroa, mikäli sivukulut vievät summasta puolet. Sivukulujen osuus vaihtelee sen mukaan, minkä verran freelancerille aiheutuu kuluja työstään. Sivukuluja ovat yrittäjän eläkemaksun lisäksi esimerkiksi työhuoneen tai -tilan vuokra, työhön käytettävät laitteet ja tarvikkeet.

 

– Myös toimeksiantosopimusten sisältöön tarvitaan neuvoja.

 

Viestintätyönantajien ja Suomen Journalistiliiton laatimassa Free-sopimuksen ABC -oppaassa kerrotaan, että tavallisesti sopimuksissa sovitaan ainakin aikatauluista ja palkkioista, ja usein muun muassa erilaisista tekijänoikeusasioista. Toiminimellä työskentelevät freelancerit ovat Torvelaan yhteydessä erityisesti sopimusten sisältöön ja niiden tulkintaan liittyvissä kysymyksissä. Laki ei määrää toimeksiantosopimuksia kirjallisiksi, joten suullinenkin sopimus on pätevä. Kuitenkin mahdollisten erimielisyyksien ratkaisemista helpottamaan suositellaan kirjallista sopimusta.

 

– Toiminimifreelancerit ovat yhteydessä muistakin kuin toimeksiantosopimuksista, esimerkiksi liikehuoneistojen vuokrasopimuksista. Lisäksi he kysyvät muun muassa kilpailutuksiin liittyviä asioita, saatavien perintätoimenpiteitä ja työntekijän palkkaamiseen liittyviä asioita. 

Vakuutus- ja eläkemaksujen kanssa on oltava tarkkana

Tuire Torvela nostaa sosiaaliturvaan liittyvät asiat sekä verokortilla että toiminimellä toimivien freelancereiden yhteisiksi ongelmiksi. Työntekijät ovat esimerkiksi lakisääteisesti vakuutettuja työtapaturmien varalle, mutta freelancerit vakuuttavat itse itsensä, jos vakuuttavat.

 

– Erityisesti pienyrittäjän työttömyysturva on sosiaaliturvan keskeinen ongelma, joka tulisi saada lähemmäksi palkansaajan tasoa. Myös yrittäjän valitseman YEL-tulon heijastuminen koko yrittäjän sosiaaliturvaan on ongelmallista, Torvela sanoo.

 

Sairauspäiväraha ja eläke määräytyvät YEL-tason perusteella, joka on mahdollista määrittää itse. Jos YEL-maksu tuntuu liian suurelta, on helppoa mitoittaa työtulo alakanttiin maksukuorman keventämiseksi. Työtulojen mitoittaminen heijastuu etuisuuksien ja maksujen tasoon.

 

– Muutoin ongelmat ovat ennemminkin alakohtaisia. Joillakin aloilla ongelmana ovat ulkomaisten toimeksiantajien alihankintasopimusten ehdot ja joillakin tekijänoikeuksista sopiminen. Joillakin taas kilpailutuksiin ja niiden ehtoihin liittyvät asiat.

 

Tekijänoikeuden luovuttamisessa tulee kiinnittää huomiota luovutuksen laajuuteen ja laajuuden huomioimiseen korvauksessa. Kääntäjät ovat vedonneet käännöstoimintojen kilpailuttamiseen reiluilla kriteereillä sen sijaan, että hinnalle laskettaisiin liian suuri painoarvo.

 

– Yleisesti ottaen freelancetyön haittana koetaan tulojen epätasaisuus ja epävarmuus sekä yksintyöskentely.

 

Freelance-työ mahdollistaakin työn ostajalle joustavuuden: tarpeen mukaan voidaan ostaa työsuorituksia ilman sitoutumista säännölliseen palkanmaksuun. Silloin freelancerille ovat olennaista useat asiakkaat, minkä ansiosta hän ei ole riippuvainen yhdestä toimeksiantajasta.

 

– Freelancerit kokevat työpuitteidensa myönteiseksi puoleksi yrittämiseen liittyvän vapauden ja mahdollisuuden hyödyntää omaa asiantuntemustaan.


Teksti: Mia Hemming

 

Juttu on ilmestynyt Akavalainen-lehden numerossa 2/2012.


 


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje